Fundacja Centrum Rozwoju Medycyny Organizatorem XI Kursu Transplantologii Praktycznej

XI Kurs Transplantologii Praktycznej to wydarzenie, które jest organizowane cyklicznie od 2007 r. Adresatami są lekarze różnych specjalności zajmujący się pacjentami po przeszczepieniu narządów w ośrodkach na terenie naszego kraju. Należą do nich reprezentanci zarówno specjalności zabiegowych (kardiochirurgia, chirurgia naczyniowa, chirurgia ogólna, chirurgia wątroby), jak również internistycznych (nefrologia, kardiologia, choroby wewnętrzne i pediatria).

Tegoroczna edycja Kursu Transplantologii Praktycznej planowana jest na 24-25.03.2023 r. w Warszawie. Przewiduje się, że weźmie w niej udział ok. 120 osób. W trakcie naszej Konferencji poruszone zostaną w niej rozmaite problemy dotyczące przeszczepiania wszystkich rodzajów narządów unaczynionych, transplantacji od osób spokrewnionych, a także zagadnień dotyczących problemów związanych z pandemią COVID-19, w tym leczenie osób po przeszczepieniu narządów czy też COVID-19 jako wskazanie do transplantacji płuc.

Autorami wykładów są uznani specjaliści w dziedzinie transplantologii, w zdecydowanej większości pracujący w krajowych ośrodkach transplantacyjnych. Wśród zaproszonych wykładowców w tym roku znalazły się także osoby z renomowanych ośrodków transplantacyjnych i nefrologicznych z Europy oraz USA.

Po zakończeniu Kursu planowane jest wydanie monografii naukowej, która będzie służyła szerokiemu gronu lekarzy i studentów przygotowujących się do wykonywania pracy w szeroko rozumianej transplantologii.

Podstawowym celem i założeniem do organizacji XI Kursu Transplantologii Klinicznej, jest edukacja lekarzy różnych specjalności zajmujących się pacjentami po przeszczepieniu narządów w ośrodkach na terenie Polski oraz promocja nauki.

 

Data: 24-25 marca 2023

Miejsce obrad:
Hotel Regent
ul. Belwederska 23
00-761 Warszawa

Dofinansowanie ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki

Doskonała nauka – Wsparcie konferencji naukowych

Tytuł projektu: XI Kurs Transplantologii Praktycznej

Wartość projektu: 127.900,00 PLN

Wartość przyznanych środków: 114.300,00 PLN

 

Patronat honorowy