logo

Prezes Zarzšdu
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong

Członek Zarzšdu
dr n. med. Łukasz Korybalski

RADA FUNDACJI
1. Prof. Bolesław Samoliński – Przewodniczšcy Rady Fundacji
2. Prof. Ewa Henryka Mayzner Zawadzka
3. Prof. Stanisław Moskalewski
4. Prof. Leszek Kryst
5. Prof. Janusz Edmund Wałaszewski

FUNDATORZY
1. Prof. Bogusława Benendo- Kapuœcińska
2. Prof. Maria Błaszczyk – Kostanecka
3. Prof. Zbigniew Gaciong
4. Prof. Andrzej Górski
5. Mgr Włodzimierz Kabaj
6. Dr n. med. Łukasz Korybalski
7. Prof. Tadeusz Kęcik
8. Prof. Leszek Kryst
9. Mgr inż. Andrzej Małkowski
10. Prof. Longin Marianowski
11. Prof. Ewa Mayzner Zawadzka
12. Prof. Stanisław Moskalewski
13. Dr hab. n. med. Beata Pyrżak
14. Prof. Stanisław Radowicki
15. Prof. Wojciech Sawicki
16. Prof. Jan Serafin
17. Dr n. med. Marian Szadkowski
18. Prof. Janusz Wałaszewski

Fundacja Centrum Rozwoju Medycyny (c) 2013 | www.complexapple.pl