logo

Szpital Kliniczny Dziecištka Jezus w Warszawie
Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku
Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim
Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu
Zakład Opieki MSWiA w Łodzi
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sandomierzu
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublińcu
108 Szpital Wojskowy z Przychodniš SP ZOZ w Ełku
Filia Warszawska Sekcji Psychiatrii Dzieci i Młodzieży
Kieleckie Stowarzyszenie Alzheimerowskie
OW PTR Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego
SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie
Szpital dla nerwowo i psychicznie chorych im. St.Kryzana Starogard Gd.
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Wojewódzki Szpital dla nerwowo i psychicznie chorych DREWNICA w Zšbkach
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Czerwonej Górze
Szpital neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego SP ZOZ w Lublinie
Podlaski Oœrodek Kardiologii w Białymstoku

SKANY PODZIĘKOWAŃFundacja Centrum Rozwoju Medycyny (c) 2013 | www.complexapple.pl