logo

Fundacja Centrum Rozwoju Medycyny nieprzerwanie od 15 lat wspiera rozwój nowoczesnej medycyny i lecznictwa. Wierzymy, iż o naszym sukcesie decyduje również sposób, w jaki działamy na rzecz społecznoœci, w której funkcjonujemy. Prowadzimy działalnoœć z uwzględnieniem nie tylko czynników ekonomicznych, ale także społecznych.

Podstawowe aspekty naszej odpowiedzialnoœci to:
- wspieranie przedsięwzięć społecznych i charytatywnych
- działalnoœć edukacyjno – informacyjna w zakresie rozwoju nowoczesnej medycyny
- zaangażowanie w rozwój nauk medycznych
- system wartoœci oparty na zasadach etyki
- rzetelnoœć i solidnoœć w kontaktach z partnerami biznesowymi

Realizujšc swoje podstawowe zadania Fundacja systematycznie wspiera materialnie i organizacyjnie Szpitale, Zakłady Opieki Zdrowotnej, Fundacje, Stowarzyszenia, Domy Pomocy Społecznej oraz inne placówki o profilu medycznym na terenie całego kraju.

Fundacja Centrum Rozwoju Medycyny (c) 2013 | www.complexapple.pl