logo


Fundacja Centrum Rozwoju Medycyny uczestniczy w realizacji Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej w zakresie zadania dotyczšcego promocji idei dawstwa narzšdów od żywych dawców poprzez program edukacyjno-promocyjno-informacyjny skierowany do pacjentów z przewlekłš niewydolnoœciš nerek, ich rodzin i personelu stacji dializ już od 2011 r.

2 wrzeœnia 2015 r. Ministerstwo Zdrowia ogłosiło informację o wyborze realizatorów programu wieloletniego na lata 2015-2016.

Umowa na realizację powyższego zadania przez Fundację Centrum Rozwoju Medycyny na lata 2015-2016 została podpisana 14 paŸdziernika 2015 r.

Zapraszamy na pozostałe profile FB oœrodków transplantacyjnych:Fundacja Centrum Rozwoju Medycyny (c) 2013 | www.complexapple.pl