logo

Fundacja Centrum Rozwoju Medycyny
al. Jana Chrystiana Szucha 3 lok. 2
00-580 Warszawa


tel.: +48 22 622 07 58
fax: +48 22 696 17 05
kom.: +48 600 395 617

sekretariat@fundacjacrm.pl

NIP: 526-17-80-212
REGON: 012485264
KRS: 0000177700

Numer rachunku bankowego:

PKO BP SA Oddział 101 w Warszawie

50 1440 1299 0000 0000 0187 7674


mapka

Fundacja Centrum Rozwoju Medycyny (c) 2013 | www.complexapple.pl