logo

Osoby zainteresowane podjęciem praktyk lub zatrudnieniem w Fundacji CRM prosimy o przesłanie swoich dokumentów aplikacyjnych, zawierajšcych list motywacyjny, CV ze zdjęciem oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawš z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, DZ. U. z 1997 r. nr 133, poz. 883 na adres:

sekretariat@fundacjacrm.pl
Fundacja Centrum Rozwoju Medycyny (c) 2013 | www.complexapple.pl